Kiểm định các kẹp hàng tấm và dầm thép

Bài viết mô tả chi tiết quy trình kiểm tra kẹp hàng tấm và dầm thép trước và trong khi thi công cầu trục, cổng trục Hạng mục Dạng khuyết tật Tiêu chuẩn loại bỏ Hướng dẫn kiểm tra 1. Điểm chịu tải (điểm treo) Mòn, biến dạng, gỉ Bất kì dạng khuyết tật nào … Đọc tiếpKiểm định các kẹp hàng tấm và dầm thép