Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Chính sách bảo mật thông tin khách hàng

Trách nhiệm bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

Trong quá trình hoạt động kinh doanh CÔNG TY TNHH CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á tuân thủ các quy định tại Nghị định 52/2013/NĐ-CP và những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Hợp đồng giữa hai bên (CÔNG TY TNHH CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ ĐÔNG NAM ÁKHÁCH HÀNG ) quy định rõ trách nhiệm của mỗi bên trong việc tuân thủ những quy định pháp luật liên quan về bảo vệ thông tin cá nhân.

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của người tiêu dùng

a) Mục đích thu thập thông tin cần thiết như nhằm thực hiện hợp đồng giao dịch giữa CÔNG TY TNHH CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ ĐÔNG NAM ÁKHÁCH HÀNG

b) Phạm vi sử dụng thông tin: Nội bộ công ty

c) Thời gian lưu trữ thông tin: Trong thời gian giao dịch giữa CÔNG TY TNHH CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ ĐÔNG NAM ÁKHÁCH HÀNG và được lưu trữ trong nội bộ công ty để thực hiện cho những giao dịch sau.

d) Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó: KHÔNG tồn tại một bên thứ ba nào nắm giữ được thông tin khách hàng đã chia sẻ với chúng tôi.

đ) Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin, bao gồm cách thức liên lạc để người tiêu dùng có thể hỏi về hoạt động thu thập, xử lý thông tin liên quan đến cá nhân mình: Quý khách liên hệ về CÔNG TY TNHH CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á hotline 0903.082.220 để biết ngay được thông tin đã lưu trữ bởi công ty

e) Phương thức và công cụ để người tiêu dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình trên hệ thống thương mại điện tử của đơn vị thu thập thông tin: Quý khách truy cập vào Tài khoản trên trang web www.seacrane.com.vn Vào mục Thông tin tài khoản để xem thông tin đã chia sẻ với công ty.

Mọi thắc mắc quý khách vui lòng liên hệ về CÔNG TY TNHH CẦU TRỤC VÀ THIẾT BỊ ĐÔNG NAM Á hotline 0903.082.220 để được tư vấn và hỗ trợ nhiệt tình nhất.

Liên kết: Nghị định 52/2013/NĐ-CP