TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN MÁY TRỤC

TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN MÁY TRỤC

CÁC TRƯỜNG HỢP TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN MÁY TRỤC

Khi tính toán máy trục người ta phân biệt ba trường hợp tải trọng tính toán đối với trạng thái làm việc và trạng thái không làm việc của máy trục.

TRƯỜNG HỢP I: Là trường hợp tải trọng bình thường ở trạng thái làm việc, bao gồm: tải trọng danh nghĩa Q, trọng lượng bản thân G, tải trọng gió trung bình ở trạng thái làm việc Pg, tải trọng quán tính trung bình trong quá trình mở và hãm điều hòa bộ máy Pqt.

Đối với trường hợp này, các chi tiết trong bộ máy được tính theo sức bền mỏi, theo tuổi thộ, độ mòn và phát nhiệt. Trong các tính toán bộ bền mỏi và độ mòn có thể không tính áp lực gió.

TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN MÁY TRỤC

TRƯỜNG HỢP II: Là trường hợp tải trọng lớn nhất ở trạng thái làm việc, bao gồm: Tải trọng nâng danh nghĩa Q, trọng lượng bản thân máy trục G, tải trọng động (quán tính) lớn nhất khi mở máy và phanh đột ngột Pqtmax, tải trọng gió lớn nhất ở trạng thái làm việc Pgmax và tải trọng do có độ dốc P. Các giá trị tải trọng lớn nhất này thường được giới hạn bởi các điều kiện bên ngoài, như dự trượt trơn của bánh xe trên ray, momen phanh lớn nhất, momen giới hạn của khớp nối…

Đối với trường hợp này các chi tiết trong bộ máy và kết cấu thép được tính theo sức bền tĩnh.

TRƯỜNG HỢP III: Là trường hợp tải trọng lớn nhất ở trạng thái không làm việc của máy trục đứng ngoài trời, bao gồm: trọng lượng bản thân máy trục G, tải trọng gió lớn nhất ở trạng thái không làm việc (gió bão) Pg(bao) và tải do có độ dốc mặt đường hoặc nền.

Trường hợp này dùng để tính kiểm tra độ bền, độ ổn định của máy trục và các bộ phận của nó, đặt biệt để kiểm tra các chi tiết của bộ phận kẹp ray, thiết bị phanh hãm, các bộ phận của máy thay đổi độ với. Khi tính cần của cầu trục và xe con mang hàng phải ở vị trí bất lợi nhất.

TẢI TRỌNG TÍNH TOÁN MÁY TRỤC
5 (100%) 4 votes

Viết một bình luận