Bảo trì cầu trục nhà máy điện tại quận 1

Giới thiệu chi tiết dự án bảo trì của Công ty TNHH Cầu trục và thiết bị Đông Nam Á tại Nhà máy điện tại Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. (Bảo trì cầu trục dầm đơn 5 Tấn) Một số hình ảnh cầu trục dầm đơn 5 tấn tại nhà máy điện: Quý … Read moreBảo trì cầu trục nhà máy điện tại quận 1

Bảo trì cầu trục – thang nâng hàng tại quận 9

Giới thiệu chi tiết dự án bảo trì của Công ty TNHH Cầu trục và thiết bị Đông Nam Á tại Công ty phụ trợ tại Khu công nghệ cao Quận 9, thành phố Hồ Chí Minh. Một số hình ảnh cầu trục dầm đôi 30 tấn tại nhà máy:   Quý khách có nhu … Read moreBảo trì cầu trục – thang nâng hàng tại quận 9