KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN KHI GIA CÔNG CẦU TRỤC – CỔNG TRỤC

KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN KHI GIA CÔNG CẦU TRỤC – CỔNG TRỤC I. Qui định chung (1) Nhà chế tạo phải tự kiểm tra chất lượng mối hàn và công việc hàn. Kết quả kiểm tra phải được lập thành biên bản trình cơ quan có thẩm quyền xem xét. (2) Khi kiểm tra … Read moreKIỂM TRA CHẤT LƯỢNG MỐI HÀN KHI GIA CÔNG CẦU TRỤC – CỔNG TRỤC