CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA PA LĂNG

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA PA LĂNG

Theo TCVN 4244:2005 đối với thiết bị nâng thì chế độ làm việc hay còn gọi là hệ số sử dụng của pa lăng được lấy theo bảng sau đây:


vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin chi tiết