Palang xích điện Hyundai

Chứng nhận chất lượng


Thông tin pa lăng xích Hyundai HS – Series

Cầu trục dầm đơn
Loại pa lăng cố định với hệ thống phanh kép.

Chứng chỉ đại lý