Hệ số an toàn cáp tải

Hệ số an toàn cáp tải

Hệ số an toàn cáp tải

Cách chọn hệ số an toàn trong tính toán thiết kế cáp tải đối với thiết bị nâng.

Cáp được chọn cần phải có hệ số an toàn thực tế tối thiểu bằng giá trị tối thiểu ZP đối với nhóm cơ cấu (xem Bảng 2.3.2.2.1.2.1).

Bảng 2.3.2.2.1.2.1

Hệ số an toàn ZP.

Nhóm cơ cấuGiá trị ZP tối thiểu
Cáp chạyCáp tĩnh
M1

M2

M3

M4

M5

M6

M7

M8

3,15

3,35

3,55

4

4,5

5,6

7,1

9

2,5

2,5

3

3,5

4

4,5

5

5

 

Trong đó hệ số nhóm cơ cấu được chọn theo bảng sau:

 

TTKiểu và công dụng của thiết bị nângĐiều kiện sử dụng thiết bị nâng (l)Phân nhóm các cơ cấu
NângQuayThay đổi tầm vớiDi chuyển xe conDi chuyển thiết bị nâng
1Các thiết bị nâng dẫn động bằng tay M1M1M1
2Các cần trục dùng trong xây lắp M2 – M3M2 – M3M1 – M2M1 – M2M2 – M3
3Các cần trục dùng cho việc tháo, lắp và sửa chữa trong các nhà máy điện, trong các xưởng máy …v.v.. M2M2M2
4Các thiết bị nâng dùng để vận chuyển vật liệu tại các bãi kho.Dùng móc cẩuM5 – M6M4M4 – M5M5 – M6
5Các thiết bị nâng dùng để vận chuyển vật liệu tại các bãi kho.Dùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnM7 – M8M6M6 – M7M7 – M8
6Các cần trục trong phân xưởng M6M4M4M5
7Các cầu trục di động, các cần trục dùng trong nhà máy phá dỡ, bãi thải.Dùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnM8M6M6 – M7M7 – M8
8Các cần trục dùng để vận chuyển các gầu đúc rót trong xưởng luyện kim. M7 – M8M4 – M5M6 – M7
9Các cần trục dùng trong hầm lò M8M6M7M8
10Các cần trục dùng để dỡ thỏi đúc, mở đáy lò và nạp liệu cho lò luyện kim. M8M6M7M8
11Các cần trục dùng trong xưởng rèn thép M8M5M6
12.a

 

 

12.b

Các cần trục xếp dỡ hàng, vận chuyển công te nơ trong bến cảng.

Các cần trục khác trong bến cảng.

Dùng Móc hoặc khung nâng công te nơ

Dùng móc

M6 – M7

 

 

M4 – M5

M5 – M6

 

 

M4 – M5

M3 – M4

 

 

M6 – M7

 

 

M4 – M5

M4 – M5

 

 

M4 – M5

13Các cần trục trong bến cảngDùng gầu ngoạm hoặc nam châm điệnM8M5 – M6M3 – M4M7 – M8M4 – M5
14Các cần trục trong xưởng đóng tàu. Các cần trục dùng để tháo dỡ máyDùng móc cẩuM5 – M6M4 – M5M4 – M5M4 – M5M5 – M6
15Các cần trục tháp dùng trong xây  dựng. M4M5M4M3M3
16Các cần trục đường sắt M3 – M4M2 – M3M2 – M3