Hướng dẫn kiểm tra xích và dây cáp treo hàng

Hướng dẫn kiểm tra xích và dây cáp treo hàng

Xích hoặc dây cáp treo hàng là một phụ kiện đặc biệt quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp tới an toàn và hiệu quả công việc của nhà xưởng. Do đó cần thường xuyên kiểm tra Xích hoặc dây cáp treo hàng trong qua trình làm việc.

Dưới đây là những tiêu chuẩn cần thiết để xác định có nên sử dụng tiếp Xích hoặc dây cáp treo hàng nữa hay thay mới ngay

Dạng khuyết tật Tiêu chuẩn loại bỏ Hướng dẫn kiểm tra
Mòn Mòn trên 5% tính theo đường kính Phải tiến hành kiểm tra xích và mắt cuối xích theo giới hạn hao mòn, đặc biệt ở những bề mặt chịu lực.
Dãn dài. Dãn dài trên 3% đo trên chiều dài 10 – 20 mắt xích. Phải tiến hành đo chiều dài xích và so sánh với chiều dài ban đầu.
Biến dạng. Bất kì biến dạng xoắn hoặc uốn nào của mắt cuối. Phải tiến hành kiểm tra xích và mắt cuối xích theo tiêu chuẩn về biến dạng.
Vết cắt, khía, rãnh. Bất kì vết cắt, khía hoặc rãnh có cạnh sắc nào. Phải kiểm tra các vết cắt, khía hoặc rãnh của xích hoặc mắt cuối làm giảm độ bền của mắt xích.
Vết nứt Bất kì vết nứt nào Phải kiểm tra xích hoặc mắt cuối xích để phát hiện vết nứt. Chú ý đặc biệt đến khu vực hàn xích. Khu vực treo tải phải dùng quy trình kiểm tra bằng bột từ.
Gỉ Bất kì chỗ gỉ nào thành lỗ sâu hoặc gỉ quá 5% đường kính. Phải kiểm tra xích và mắt cuối xích sau khi làm vệ sinh sạch lớp gỉ ở bên ngoài.
Xoắn Loại bỏ dây xích treo hàng bị xoắn quá nửa vòng trên chiều dài 4 m. Phải đo mức độ xoắn của xích, tốt nhất là khi đang được treo tải.

Bài viết có liên quan