NGUYÊN TẮC BUỘC TẢI KHI NÂNG HẠ HÀNG HÓA

Nguyên tắc buộc tải khi nâng hạ hàng hóa.

– Nên sử dụng loại dây buộc tải thích hợp và an toàn:

+ Hệ số an toàn của cáp buộc tải phải lớn hơn ít nhất 6 lần tải chỉ định.

+ Hệ số an toàn của xích buộc tải phải lớn hơn ít nhất 5 lần tải định mức.

– Dây buộc tải phải nằm ở giữa móc:

+ Rất nguy hiểm nếu buộc tải sai, có thể làm rơi tải hoặc hư hỏng móc…

– Không được sử dụng cầu trục khi móc bị hỏng.

– Cẩn thận tránh dây buộc tải va chạm với vật sắt nhọn dễ làm dây buộc tải bọ đứt.

– Dây buộc tải có thể bị đứt ngay cả khi mang ít tải và va chạm với vật sắt nhọn.

– Không được nâng vượt tải cho phép. Rất nguy hiểm khi nâng vượt tải sẽ làm rơi tải, hư hỏng pa lăng…