QUY TẮC AN TOÀN KHI DI CHUYỂN TẢI

– Không đứng dưới tải hoặc hướng mà tải đi đến.

– Rất nguy hiểm nếu bị tải va chạm.

– Không để palăng va chạm với kết cấu thép hoặc cử chặn hành trình, tránh palăng bị tác động mạnh

– Là nguyên nhân gây ra hư hỏng palăng, rơi tải do lực tác động quá mạnh.