QUY TRÌNH THỬ TẢI CẦU TRỤC

Thử tải cầu trục là khâu cuối cùng nhằm bàn giao thiết bị nâng đã được lắp đặt xong cho đơn vị sử dụng và quản lý. S.E.A Crane chúng tôi sẽ thông báo thời gian tiến hành kiểm tra, nghiệm thu và thử tải hệ thống cổng trục cho chủ đầu tư. Trong quá trình kiểm tra thử tải có sự giám sát của Trung Tâm Kiểm Định Kỹ Thuật An Toàn Công Nghiệp II (Bộ Công Nghiệp), tiến hành lập biên bản kiểm tra thử tải và biên bản kiểm định kỹ thuật an toàn thiết bị nâng, biên bản bàn giao hoàn tất công trình.

Quá trình kiểm tra thử tải gồm các bước sau:

 •  Kiểm tra bên ngoài :
 • – Kiểm tra lại toàn bộ cầu (cổng) trục, kiểm tra các mối hàn chủ yếu, các mối ghép bu-lông, kiểm tra đường ray chạy của cầu (cổng) trục.
 • – Kiểm tra dầu bôi trơn.
 • – Kiểm tra toàn bộ hệ thống điện của cầu (cổng) trục.
 • – Kiểm tra kỹ các liên kết giữa các cữ chặn an toàn ở hai đầu cuối hành trình chạy dọc.
 • – Kiểm tra toàn bộ các công tắc giới hạn hành trình của cầu (cổng) trục.
 • – Kiểm tra và điều chỉnh phanh (nếu cần) trên pa-lăng và cầu (cổng) trục.
 • – Bấm thử các nút bấm điều khiển cho toàn bộ thống cổng trục hoạt động ở trạng thái không tải.
 • – Sau khi tiến hành xong các bước điều chỉnh, vận hành không tải, ta tiến hành thử tải cầu (cổng) trục ở hai trường hợp.
 •  Thử tải tĩnh :
 • – Chuẩn bị tải ở mức 125% tải qui định: 30 tấn x 125% = 37.5 tấn đồng thời đặt tải ở khu vực trống nằm giữa khầu độ nhà xưởng và chuẩn bị đầy đủ cáp (xích) buộc tải chịu đủ tải nêu trên.
 • – Đưa hệ thống cổng trục vào vị trí đặt tải.
 • – Di chuyển palăng ra đúng giữa dầm chính.
 • – Dán thước vào vị trí giữa dầm và dùng máy kinh vĩ ngắm vào thước lấy số liệu chuẩn ban đầu.
 • – Nâng quá tải 125% tải trọng sử dụng (25 tấn) lên độ cao khoảng 200mm cách mặt đất ở trạng thái tĩnh trong vòng 10 phút. Ngắm vào máy kinh vĩ đọc số liệu thay đổi trên thước kiểm tra độ võng của dầm chính. Sau đó hạ tải và cũng dùng máy kinh vĩ kiểm tra lại độ biến dạng dư. Nếu dầm chính không có biến dạng dư và độ võng phù hợp với tính toán thiết kế thì đạt yêu cầu và số liệu thực tế lúc thử tải sẽ được ghi vào Hồ Sơ Lý Lịch Máy Trục.
 •  Thử tải động :
 • – Chuẩn bị tải ở mức 110% tải qui định: 30 tấn x 110% = 33 tấn .
 • – Nâng và hạ tải đột ngột trong vòng tối thiểu 3 lần để kiểm tra hệ thống phanh của động cơ nâng, nếu trong lúc đang nâng (hạ) dừng đột ngột mà tải không trôi là đạt yêu cầu.
 • – Cho palăng mang tải di chuyển ngang qua lại và buông tay đột ngột 3 lần để kiểm tra hệ thống phanh của động cơ di chuyển ngang đồng thời cho palăng mang tải đụng 3 lần vào 2 cữ chặn hành trình ngang để kiểm tra ổn định các mối liên kết chống xô ngang .
 • – Cho hệ thống cầu (cổng) trục mang tải di chuyển dọc tới lui và buông tay đột ngột 3 lần để kiểm tra hệ thống phanh của động cơ di chuyển dọc đồng thời cho hệ thống cổng trục mang tải đụng 3 lần vào 2 đầu chặn hành trình dọc để kiểm tra độ ổn định các mối liên kết theo phương dọc .

Tóm lại, đây là bước kiểm tra hoạt động của tất cả các cơ cấu của hệ thống cầu (cổng) trục, hệ thống cung cấp điện, cột đở và đường chạy. Nếu toàn bộ hệ thống hoạt động ổn định, êm, nhẹ nhàng và không có dấu hiệu cong vênh hay biến dạng thì đạt yêu cầu và hội đủ điều kiện cấp phép vận hành đưa hệ thống vào sử dụng.